Місія та цілі школи

Місія – розвиток щасливої, цілеспрямованої, здорової та успішної особистості, яка мислить критично, легко адаптується до змін, здатна творити та прагне саморозвитку в інфраструктурно розвиненому середовищі, в якому всі учасники навчального процесу довіряють один одному, та яке є центром громади.
Цілі:

1. Розвинена навчальна програми через застосування інноваційних та креативних інструментів

2. Збільшена залученість батьків уосвітній процес

3. Підвищена мотивація та довіраучасників навчального процесу

4. Розвинена можливістьпроведення дозвілля та навчання в позашкільний час

5. Покращена інфраструктура та технічна база школи

6. Ефективна комунікація з громадою та розбудована мережа сталих партнерств

Переваги:
  • Професіональні фахівці
  • Морально-духовна атмосфера
  • Волонтерство вчителів
  • Високий рівень взаємопідтримки
  • Партнерські відносини з іноземними школами та громадськими організаціями