Фінансова звітність

7 форма загальний фонд (1)

7форма спец.фонд (2)

баланс 2018

довідка до плану асигнувань0528

довідка план асигнувань

довідка про дебіторську заборгованість

Довідка про дебіторську та кредит. забор

довідка про зміни до кошторису

довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках

Довідка про підтвердження залишків коштів

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Пояснювальна записка

Реєстр про залишки коштів

форма 2 2018

форма 4-1.

форма 4-2.

2018

2018р.1 примітки

2018р.2примітки

2018р.3примітки

2018р.4 примітки

2018р.5примітки

2018р.6примітки

2018р.7примітки

2018р.8примітки

2018р.9примітки

2018р.0316

2018р.0317

2018р.0318

2018р.0319

2018р.0320

2018р.0321

2018р.0322

2018р.0323

2018р.0324

2018р.0325

звіт про рух грошових коштів

баланс за 1 кв.

додаток 24

додаток 27

звіт про фінан. результати

пояснювальна записка

форма 2м

форма 4-1

форма 4-2

форма 7м заг.

форма 7м спец.

довідка про зміну до кошторису

довідка про зміну до плану асигнувань

довідка про зміну до плану спеціального фонду бюджету

зведення показників спеціального фонду кошторису 2019 рік

зведення показників спеціального фонду кошторису 2019 рік

баланс на 1 липня0732

баланс на 1 липня0733

баланс на 1 липня0734

довідка про дебіторську заборгованість за видатками0764

довідка про дебіторську заборгованість за видатками0765

довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями0766

довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями0767

звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7м0754

звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7м0755

звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7м0756

звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7м0757

звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7м0758

звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7м0759

звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7м0760

звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7м0761

звіт про надходження і використання коштів форма №4-1м0742

звіт про надходження і використання коштів форма №4-1м0743

звіт про надходження і використання коштів форма №4-1м0744

звіт про надходження і використання коштів форма №4-1м0745

звіт про надходження і використання коштів форма №4-2м0746

звіт про надходження і використання коштів форма №4-2м0747

звіт про надходження і використання коштів форма №4-2м0748

звіт про надходження і використання коштів форма №4-2м0749

звіт про надходження і використання коштів форма №4-3м0750

звіт про надходження і використання коштів форма №4-3м0751

звіт про надходження і використання коштів форма №4-3м0752

звіт про надходження і використання коштів форма №4-3м0753

звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма 2м0738

звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма 2м0739

звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма 2м0740

звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма 2м0741

звіт про фінансові результати 0737

звіт про фінансові результати0735

звіт про фінансові результати0736

пояснювальна записка0762

пояснювальна записка0763

довідка змін 3 (20,06,19)

довідка змін 3 (28,08,19)

довідка змін 4 (29,07,19)

довідка змін 5 (28,08,19)

план асигнувань (30,09,19)

баланс 9 місяців

додаток 23

додаток 26

звіт про фін результати

пояснювальна записка

форма 2

форма 4-1м

форма 4-2м

форма 4-3м

форма 7м заг

форма 7м спец

Тарифікація 05,09,19

штати на 01,09,19

довідка змін 4

довідка змін 5

довідка змін 6

довідка змін 6

довідка змін 7

баланс 2019

додаток 12 за 2019 рік

додаток 13 за 2019 рік

додаток 14 за 2019 рік

додаток 23 за 2019 рік

додаток 26 за 2019 рік

зведення показників Спец фонд2020

звіт про власний капітал 2019

звіт про рух грош коштів 2019

звіт про фінан результати 2019

кошторис 2020

план асигнувань 2020

пояснювальна за 2019 рік

примітки до річної звітності 2019

тарифікація

форма 2м за 2019р

форма 4-1м за 2019

форма 4-2м за 2019

форма 4-3м за 2019

форма 7м спец фонд за 2019

форма 7м загальний фонд за 2019

штатний розпис місячний на 01,01,2020

штатний розпис річний на 01,01,2020

протокол педагогічної ради1372

протокол педагогічної ради1373

баланс

додаток 23

додаток 26

звіт про фін резул

пояснювальна записка

форма 2

форма 4-1

форма 4-2

форма 7 загал фонд

форма 7 спец фонд

довідка змін 1

довідка змін 2

довідка змін 3

довідка змін 5

Баланс ІІ кв

додаток 23

додаток 26

Звіт про фін результ

пояснюв записка

Форма 2м

Форма 4-1м

Форма 4-2м

Форма 7м заг

Форма 7м спец

довідка змін 6

довідка змін 7

довідка змін 1 21 вересня

довідка змін 1

довідка змін 1довідка змін 8

кошторис спец фонд

Form_2dc

Form_f_d10

Form_f_d23

Form_f_d26

Form_f1dc

Form_f2-1

Form_f2

Form_f4_1

Form_f4_2

Form_f4_3

Form_f7-1

Form_f7-2

Form_f7

довідка змін № 3

довідка змін № 64

довідка змін №2

довідка змін №4

довідка змін №5

довідка змін №6

довідка змін №7

довідка змін №8

протокол педагогічної ради1372

зведена спец фонд

кошторис 2021 заг.

кошторис 2021 суб

типовий штатний розпис(річний)

типовий штатний розпис(місячний)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за I квартал 2021 року)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2021 року

БАЛАНС
на 01 квітня 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м)f2

Звіт про надходження та використання коштів отриманих, як плата за послуги(форма N 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів отриманих, як плата за послуги(форма N 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів отриманих, як плата за послуги(форма N 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншим  и джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншим  и джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження та використання коштів  спеціального фонду (форма N 4-3м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)-1

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)-2

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)-3

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)-4

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)-5

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)-6

Кошторис 2021

Кошторис  (КПКВ 0611142)

Довідка змін (КПКВ 0617321)

Довідка змін 1

Довідка змін 2

Довідка змін 3

Довідка змін 15

БАЛАНС на 01 липня 2021 року(Form_f1dc) 

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі No 7д, No 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 липня 2021 рокуForm_f_d20

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за перше півріччя 2021 року(Form_f4_3-1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за перше півріччя 2021 року(Form_f4_2-1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за перше півріччя 2021 року(Form_f4_1-1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за перше півріччя 2021 року(Form_f4_1-2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2021 року(Form_f2-1)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2021 року(Form_f2-2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2021 року(Form_f2)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2021 року(Form_2dc)

Пояснювальна записка за 1 півріччя 2021(Form_f_d10)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за перше півріччя 2021 року(Form_f4_1-1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за перше півріччя 2021 року(Form_f4_2-1)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за перше півріччя 2021 рокуForm_f4_3

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 липня 2021 року(Form_f7-1)